Skip to main content Skip to footer

Benefits to cross-functional knwoledge sharing

Workstream leaders provide status of Trace

"There is a need for measures that minimize consumption, promote long-lasting design, and keep resources as high up in the waste hierarchy as possible, rather than disposable solutions. Denmark is not doing well in the circular transition. There is presently very little infrastructure, legislation, or incentives to reduce our serious overconsumption of resources, or to handle them the most climate- and environmentally positive way in the use- or disposal phase”.  These are some of the main points made by Trace's three workstream leaders, Else SkjoldMorten Birkved and Kristian Syberg, and the collective PI’s of the currently 19 Trace projects, in an article published in Wastetech."

 

Alle taler om cirkulær økonomi, men hvordan kan det løbe rundt?

Offentliggjort i Wastetech 5. marts.

Der er brug for tiltag, som minimerer forbrug, promoverer design til lang levetid samt et generelt skift over mod genbrugsmodeller frem for engangsløsninger, skriver forskerne i dette indlæg. 

Af:

  • Else Skjold, lektor, Ph.d., Det Kongelige Akademi
  • Kristian Syberg, lektor, Ph.d, Roskilde Universitet
  • Morten Birkved, lektor, Ph.d., Syddansk Universitet

Mange af os har læst om cirkulær økonomi, og de fleste har også spurgt os selv, hvad dette fænomen reelt er, og hvilket potentiale det har. 

Et velkendt eksempel er det danske retursystem for flasker og dåser, som gennem lovgivning, logistiske systemer for opsamling og genintroduktion på markedet samt et økonomisk incitament henvendt borgere og virksomheder, holder disse produkter i brug så længe, som overhovedet muligt. 

Et lignende system kendes fra industrivaskerier, hvor tekstiler til brug i det offentlige og private håndteres i systemer, så de kan anvendes maximalt antal gange før kassering.

Men Danmark er generelt ikke langt i den cirkulære omstilling. 

For langt de fleste produkters vedkommende er der for indeværende ikke opbygget lignende systemer, lovgivning og incitamentsstrukturer til at reducere vores alvorlige overforbrug af ressourcer eller til at håndtere dem på den mest klima- og miljøpositive facon i brugs- og affaldsfasen.

Pantflasken og industritekstilet fremstår relativt unikt, og selv her er der mange problematikker, som langt fra er løst. 

Så hvad gør vi?

 

Partnerskab med 100 danske forskere

Trace (TRAnsition towards a Circular Economy) udgør én ud af fire såkaldt missions-baserede og forskerdrevne partnerskaber i Danmark, der blev etableret på baggrund af klimapartnerskaberne fra 2020 i regi af Innovationsfonden

Via et samspil mellem vidensinstitutioner, industri, andre private aktører og offentlige organisationer har partnerskabet til formål at teste og udvikle praktiske erfaringer, levere beslutningsstøtte til politisk handling og regulering, og i det hele taget understøtte og optimere klima-, miljø- og ressourcegevinsterne for implementering af cirkulære økonomiske systemer i Danmark. 

Efter halvandet år mener vi, at det er tid til at høste og formidle de første erfaringer og gøre status på, hvad der er opnået. 

Spørgsmålene vi stiller os selv er:

  • Hvordan partnerskabet i praksis bidrager til en cirkulær økonomi på basis af hidtidige aktiviteter, 
  • hvordan vi definerer cirkulær økonomi, og 
  • hvad vi egentligt har lært indtil videre?

 

Videndeling på tværs virker

Fra der, hvor vi står på nuværende tidspunkt, kan vi se, at selvom mange af disse forslag og målsætninger fortsat leder vores arbejde, så var det vigtigste faktisk, at vores plan fra starten var systemisk. 

Med det mener vi, at en udrulning af cirkulær økonomi ikke blot kræver forskning, udvikling og/eller innovation inden for snævert afgrænsede områder og vidensfelter, men samarbejde, videndeling og synergi mellem alle parter. 

Det er altså sammenhængskraft på tværs samt den enkelte forskers/virksomheds/organisations forståelse af sin nye rolle i en cirkulær økonomi, der er vigtig i vores optik.

Denne systemiske tankegang er unik i de missionsbaserede partnerskaber og hænger sammen med vores forståelse af, hvad der skal til, for at en cirkulær økonomi kan fungere.  

Mens størrelsen af investeringen fra forskningsreserven ikke rækker langt i forhold til den opgave, vi oprindeligt blev bedt om at løse, så kan vi allerede nu observere andre gode, positive resultater hos alle involverede parter. 

Det at partnerskabet i den grad tvinger alle til at dele viden på mange planer – både i projekterne og på tværs af dem – gør for eksempel, at vi som forskere langt bedre kan begynde at måle og forstå, hvad der er både bæredygtigt og cirkulært. 

Men også hvordan der kan skabes helt lavpraktiske, konkrete ændringer ude på gulvet i virksomhederne og organisationerne, vi arbejder sammen med. 

 

Cirkulær økonomi kalder på nye tiltag – i fællesskab

Porteføljen af projekter dækker bredt hen over værdikæderne for plast og tekstiler, og samtidig bliver der i dialogen mellem projekterne udkrystalliseret udfordringer og løsninger på tværs. 

Det kan for eksempel være fælles udfordringer med at bruge offentlige indkøb som driver for cirkulær omstilling eller ensartede udfordringer med at sikre, at fremgang for en type virksomheder i den ene ende af værdikæden kan gå hånd i hånd med udvikling i den anden ende af værdikæden. 

Konkret sker der altså det, at vores partnere begynder at agere anderledes i forhold til hinanden. Det er ofte små og inkrementielle skridt, men det sker på tværs af de typiske siloer mellem for eksempel det offentlige og det private eller mellem virksomheder, der egentlig er konkurrenter. 

Der opstår simpelthen tillid til at foreslå nye tiltag i fællesskab, som står på den viden, vi har sammen.  

Man kan dermed sige, at det vigtigste resultat i Trace indtil videre ikke er ny teknologisk udvikling i sig selv, men derimod cirkulær modning, der indbefatter en masse forskellige indsatser på tværs af viden, erfaring og placering i værdikæden, som bliver delt imellem de involverede aktører. 

Det er dermed et bud på, hvordan vi kan begynde at skabe den cirkulære infrastruktur i Danmark, som er politisk efterspurgt. 

 

 

Behov for fokus på innovation

Den vigtigste læring er også løsningen på nogle af de problemer, som forskning og innovation inden for transition til cirkulær økonomi står overfor. 

Historisk har der været en tendens til, at vi har set omstillingen udelukkende som en opgave, der bestod i at håndtere affaldet på en smartere måde end tidligere. At 'løse klimakrisen fra affalsspanden' typisk ved at gå fra forbrænding til genanvendelse. 

Dette er ikke kun et dansk fænomen, da over 80 procent af de ressourcer, der investeres i cirkulær økonomi for plast, globalt går til genanvendelse og kun cirka 4 procent til innovation af genbrugssystemer. 

Derfor er det helt afgørende, at bevægelsen frem mod en cirkulær økonomi finder sin inspiration i affaldshierarkiet og dermed ikke udelukkende handler om løsninger i det sidste led af værdikæden. 

Der er brug for tiltag, som minimerer forbrug, promoverer design til lang levetid samt et generelt skift over mod genbrugsmodeller frem for engangsløsninger.

Og først derefter, en mere effektiv håndtering af vores affald.

Read more

About the author

Anette Juhl

Director of Trace